Čas na objednávku SAZENIC CHILLI se krátí. Zásoby nám mizí. Odesílaní rezervací předpokládáme už jen do začátku června. Neváhejte a začněte pěstovat chilli s námi, teď je ten pravý čas.

Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek eshopu Chillimat.cz, který je veden firmou STROMAT s.r.o.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího se bere za souhlas.

Jako doklad o záruce k zakoupenému zboží slouží faktura, která je vždy dodána s objednaným zbožím, se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje).

1. Záruční podmínky

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce, zkontroloval stav zásilky (poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

2. Postup při reklamaci zboží

1) informujte nás o reklamaci e-mailem na: chillimat@stromat.cz
2) zboží zašlete jako doporučený balík na naší doručovací adresu: STROMAT s.r.o., Úzká  100, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
3) do zásilky uveďte důvod reklamace a vaší adresu
4) spolu s prodejním dokladem o nabytí reklamovaného zboží

3. Vyřízení reklamace

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. V případě, že reklamace bude oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží. V tom případě oskenujte podací lístek a zašlete na náš kontaktní chillimat@stromat.cz.

V případě, že výrobce reklamaci uzná, bude částka vrácena na Vámi uvedený účet.

Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.

4. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 8. 11. 2016